ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63

Seminarium #BezSieci – wstępne wyniki eksperymentu

16 maja 2017 roku odbyło się seminarium naukowe, którego celem było podsumowanie pierwszego etapu eksperymentu #BezSieci, prowadzonego w ramach badań naukowców z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ.

Badanie rozpoczęło się 20 marca 2017 roku, jest wieloetapowe i zakłada dotarcie do różnych grup wiekowych, weryfikując zarówno zwyczaje medialne, jak i reakcje i obserwacje uczestników eksperymentu, związane z odłączeniem się od Internetu na tydzień.

 

Podczas seminarium zostały poruszone następujące wątki:  
 

Ø  Samotność bez sieci – dr Barbara Przywara

Ø  Emocje a język – mgr Róża Klimczak

Ø  Konsumpcja mediów i komunikowanie się offline – dr Anna Martens

Ø  #MigranciBezSieci – dr Iwona Leonowicz-Bukała, mgr Oksana Banias

Ø  Dynamika eksperymentu i jego obraz w oczach uczestników – mgr Kamil Olechowski

Ø  Medialny wymiar eksperymentu, czyli media o nas – dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Anna Martens

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63