ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63

Badania

Aktualne

 

Eksperyment #BezSieci

Projekt badań eksperymentalnych naukowców z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, który rozpoczął się 20 marca 2017 r. Prowadzone badania mają na celu zweryfikowanie tego w jaki sposób osoby w różnym wieku, o różnych zwyczajach medialnych, statusie zawodowym i społecznym oraz o zróżnicowanym wykształceniu radzą sobie w sytuacji odłączenia od Internetu.

Badanie jest wieloetapowe i zakłada dotarcie do różnych grup wiekowych, weryfikując zarówno zwyczaje medialne, jak i reakcje i obserwacje uczestników eksperymentu, związane z odłączeniem się od Internetu na tydzień.

Więcej na: https://www.wsiz.rzeszow.pl/PL/NAUKA-I-BADANIA/BADANIA-NAUKOWE/BEZ-SIECI/Strony/bez-sieci.aspx

 

Archiwalne

 

  • "Polscy dziennikarze na Twitterze a wydarzenia na Ukrainie" - celem badania jest stworzenie sieci relacji polskich dziennikarzy posiadających konta na Twitterze, analogicznie do powstających tego typu badań naukowych w ośrodkach europejskich. Celem podstawowym jest analiza dyskursu na temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, począwszy od listopada 2013 roku, gdy prezydent Janukovych nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z UE, przez wydarzenia na Majdanie, po szczyt G20 w grudniu 2014 roku, gdy zachodni politycy po raz pierwszy tak dobitnie okazali swoją niechęć prezydentowi Putinowi. Zespół realizujący: dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Anna Martens, mgr Inessa Tkachenko, mgr Jakub Ochnio. lic. Kamil Olechowski. Okres realizacji: grudzień 2014 - grudzień 2015.
  • "Analityczna ocena dyskursu wobec mniejszości w Internecie w kontekście przekazów dyskryminujących" - głównym celem badań jest określenie w jakim stopniu i w jaki sposób dyskryminacja wobec grup mniejszościowych odzwierciedla się w przekazach internetowych i jaki jest dystans poziomu dyskryminacji wyrażanego tą drogą w stosunku do dyskryminacji obserwowanej w pozainternetowym dyskursie publicznym. Zespół realizujący: dr Marcin Szewczyk, dr Anna Martens, dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Monika Struck-Peregończyk, mgr Jakub Ochnio, mgr Inessa Tkachenko. Termin realizacji - lata 2015-2016.
  • "Modele polityki imigracyjnej na świecie – analiza polskiej polityki imigracyjnej oraz próba stworzenia pożądanego modelu dla Polski" - badania w ramach działalności statutowej, zakładające analizę polityki imigracyjnej wybranych państw, szczególnie Unii Europejskiej oraz analizę danych statystycznych w celu stworzenie prognozy dla Polski. Zmiana postrzegania Polski – z kraju emigrantów na kraj imigrantów. Stworzenie nowej polityki imigracyjnej. Zespół realizujący: dr Anna Siewierska-Chmaj, mgr Zofia Sawicka, mgr Michał Futyra. Termin realizacji 2012 - 2014.
  • "Problem tożsamości żydowskiej a polityka migracyjna Izraela" - badania w ramach działalności statutowej, mające na celu omówienie wpływu problemu definiowania tożsamości żydowskiej we współczesnym Izraelu na politykę migracyjną państwa. Realizacja: mgr Anna Dudzińska. Termin realizacji 2012 - 2013.
  • "Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców" - grant promotorski, 21 kwietnia 2011 r. – 20 listopada 2013 r., kierownik projektu: prof. Janusz W. Adamowski (UW), realizacja: mgr Iwona Leonowicz-Bukała. Grant sfinansowany w ramach 40. konkursu wniosków o finansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.
  • "Tolerancja na rzecz dialogu" - Stworzenie podręcznika dla młodych edukatorów z zakresu tolerancji religijnej etnicznej, społecznej, okres realizacji, finansowane przez Fundację im. A. Lindh w Krakowie, okres realizacji: październik 2010 - lipiec 2011, zespół realizujący: Marta Abramowicz, Weronika Czyżewska, Zofia Sawicka, Michał Futyra
  • "Przyszłość dla sztuki - Sztuka dla Przyszłości" - realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Celem projektu było zbadanie stopnia wykorzystania oraz zapotrzebowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego na nowoczesne rozwiązania z zakresu sztuki cyfrowej. Projekt był realizowany we współpracy z Katedrą Grafiki, Reklamy i Nowych Mediów oraz Midgard Media Lab (Norwegian University of science and Technology, Trondheim). Projekt realizowali: R. Polak (KDiKS), S. Gawroński (KRGKiNM), I. Leonowicz-Bukała (KDiKS). Termin realizacji: 1.10.2009 - 30.09 2011.
  • "Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby - nowe standardy", realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Celem projektu było zbadanie opinii i propozycji zmian w systemie kształcenia dziennikarzy i specjalistów ds. komunikacji społecznej w Polsce oraz porównanie ich z doświadczeniami norweskimi. Ostatecznym efektem był raport z badań oraz międzynarodowa konferencja dotycząca kształcenia dziennikarzy (październik 2010). Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.badaniadziennikarstwa.wsiz.rzeszow.pl Projekt realizowali: S. Gawroński (KRGKiNM), I. Leonowicz-Bukała (KDiKS), R. Polak (KDiKS), O. Kurek (SZdsBNSW). Termin realizacji: 2.03.2009 - 31.10 2010.
Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63