ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63