ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
Ks. dr hab.

Andrzej Adamski

Ks. dr hab. Andrzej Adamski (ur. 1973) – prezbiter, dziennikarz i publicysta, medioznawca i teolog. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach oraz teologii środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci.

 

W latach 2010-2016 dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie, od 2013 do 2016 r. kierownik Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej w tymże Instytucie. Od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego "Kultura - Media - Teologia" – http://www.kmt.uksw.edu.pl (od 2009). W roku 2015 stypendysta Fundacji Bogliasco. Od 1 października 2016 r. realizuje półroczny staż naukowo-badawczy w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63