ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
dr

Anna Martens

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Filologia romańska) oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Studium dziennikarskie). Ukończyła studia podyplomowe Master 2 na Universite Sorbonne-Paris IV. Obroniła pracę doktorską w III Ecole Doctorale Sorbonne-Paris IV, specjalność: literatura porównawcza. Współpracowała z "Biuletynem Fotograficznym" (Kraków), "Gazetą Krakowską" oraz "Głosem katolickim" (Paryż).
 
Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Social Communication. Online Journal". Opiekun Dziennikarskiego Koła Naukowego "Żurnal".
 
WYKSZTAŁCENIE
 
styczeń 2012 - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literatury porównawczej, Université Paris-Sorbonne, Ecole doctorale III (rozprawa doktorska: L’imaginaire aquatique dans la poésie symboliste francophone et polonaise – une étude comparatiste);
 
lipiec 2004 - tytuł zawodowy magistra filologii romańskiej w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński;
 
maj 2004 – ukończenie Studium Dziennikarskiego Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 
DOŚWIADCZENIE
 
luty 2016 - Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna; 
październik 2015 - zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Social Communication. Online Journal";
wrzesień 2013 - wrzesień 2015 – koordynator projektu klas patronackich kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ; 
styczeń - sierpień 2014 - dyrektor Rzeszowskiej Akademii Inspiracji; 
wrzesień 2013 – styczeń 2014 – koordynator Rzeszowskiej Akademii Inspiracji WSIiZ; 
od stycznia 2012 – adiunkt, Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, WSIiZ w Rzeszowie; 
luty 2008 – styczeń 2012 – asystent, Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, WSIiZ w Rzeszowie; 
styczeń 2006 – grudzień 2006 – współpraca z „Głosem katolickim” w Paryżu; 
styczeń 2005 – czerwiec 2005 – tłumacz na umowę zlecenie Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Paryżu; 
lipiec 2003 – lipiec 2004 – współpraca z „Biuletynem fotograficznym” w Krakowie.
 
Prowadzone przedmioty:
 
    Stylistyka i kultura języka;
    Język reklamy;
    Nauka o komunikowaniu;
    Analiza i interpretacja tekstu literackiego;
    Źródła informacji dla dziennikarza;
 
Tematyka działalności naukowej:
 
    kulturowe wymiary dyskursu;
    komunikacja społeczna i nowe media;
    studia postzależnościowe;
    literatura porównawcza;

    mitokrytyka; 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63