ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
dr

Anna Siewierska-Chmaj

Anna Siewierska-Chmaj, politolog z wykształcenia i zamiłowania. Doktoryzowała się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę traktuje jako pasję a czytanie niezliczonej ilości książek jako największy przywilej związany z pracą na uczelni. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień mitologii politycznej i języka polityki, relacji religii i polityki, problemów związanych z migracjami (polityka migracyjna i integracyjna, tożsamość i wykorzenienie etc.). Od wielu lat kieruje Instytutem Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. Autorka kilkudziesięciu publikacji m.in. Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu, Warszawa 2015 (wraz z R. Matyją i K. Pędziwiatem), Religia a polityka. Chrześcijaństwo, Warszawa 2013, Nepal. Od królestwa do republiki, Rzeszów 2008 (wraz z P. Kłodkowskim), Język polskiej polityki. Politologiczno - semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919-2004, Rzeszów 2006. Od wielu lat związana z dziennikarstwem, publikowała m.in. w miesięczniku „Znak”  i „Tygodniku Powszechnym”.
 

Więcej: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/asiewierska/Strony/default.aspx 

 

 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63