ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
dr

Iwona Leonowicz-Bukała

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 1 maja 2015 r. do 1 lutego 2016 r. - Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 
Pracę doktorską na temat polskich mediów etnicznych w Wielkiej Brytanii obroniła z wyróżnieniem 4 czerwca 2014 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz W. Adamowski.
 
Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008), politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2006) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej w WSIiZ (2008), a także studiów podyplomowych z zakresu promocji badań naukowych (WSEI, 2010). Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w trakcie studiów.
 
Z WSIiZ związana od 2008 r. Od maja 2015 r. - Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
W latach 2008 – 2009 pełniła funkcję sekretarza Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Od marca 2013 r. opiekun Magazynu studenckiego „Pressja”, portalu pressja.wsiz.pl i Dziennikarskiego Koła Naukowego „Żurnal”. Od marca 2012 r. - zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji elektronicznego czasopisma naukowego „Komunikacja Społeczna”.
Prowadzi profesjonalnego bloga pt. „Media na emigracji”. W latach 2006 – 2008 dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów, w czasie studiów współpracowała z lokalnymi portalami informacyjnymi i gazetą studencką.
 
Działalność naukowa 
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki współczesnych migracji i mediów etnicznych w krajach Europy Zachodniej, głównie Wielkiej Brytanii, oraz Polski; obecności problemów etnicznych i narodowych w mediach, z naciskiem na nowe media i sieci społecznościowe. Praca doktorska poświęcona była współczesnym polskim mediom etnicznym w Wielkiej Brytanii. Lista publikacji dostępna jest tutaj (https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/ileonowicz/Strony/default.aspx).
 
Działalność dydaktyczna
Dr Iwona  Leonowicz-Bukała prowadzi ćwiczenia, warsztaty i wykłady na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filologia angielska z zakresu: współczesnych mediów na świecie, głównych nurtów w kulturze światowej i polskiej XX i XXI w., nauki o komunikowaniu, retoryki i erystyki, redagowania tekstów oraz warsztatów prasowych.
Prowadzi także warsztaty dziennikarskie w klasach patronackich kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na tematy dziennikarstwa obywatelskiego, gatunków dziennikarskich, praktyki zawodowej dziennikarzy i współczesnych mediów na świecie. Jest autorką rozdziału w podręczniku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat tłumaczenia tekstów o charakterze dziennikarskim oraz autorskich warsztatów w tym zakresie (projekt Czwarta władza z klasą).
 
Zrealizowane projekty naukowe, rozwojowe i dydaktyczne:
 
2009 – 2013 – doktorski grant promotorski Narodowego Centrum Nauki (40. konkurs wniosków) pt. „Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie (w oparciu o badania odbiorców)”. Stanowisko: główny wykonawca badań.
 
2009 – 2011 – grant norweski „Przyszłość dla sztuki. Sztuka dla przyszłości”. Stanowisko; specjalista ds. promocji projektu.
 
2008 – 2011 – „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowisko: współautor podręcznika dla uczniów, prowadzący warsztaty.
 

2009 – 2010 – grant norweski „Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy”. Stanowisko: sekretarz projektu.

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63