ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
prof. nadzw. dr hab.

Krzysztof Gajdka

dr hab. Krzysztof Gajdka (ur. 1968), absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, University of Central Lancashire (Preston, Wielka Brytania - studia Master of Business Administration), University of Minnesota (Minneapolis, USA - studia w dziedzinie polityki samorządowej w Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, współfinansowane przez United States Agency for International Development), Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzity Jana Amosa Komenskeho v Bratislave (Studia Academica Slovaca).
 
Dyscypliny naukowe: nauki o mediach, nauki o literaturze, specjalności: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia prasy XIX i XX wieku, historia literatury staropolskiej. Zainteresowania badawcze: public relations w samorządzie, marketing polityczny, zarządzanie samorządowe, historia prasy, historia literatury polskiej, historia (w szczególności dzieje Reformacji w Polsce oraz losy polskich Arian; publikował na ten temat w wiodących czasopismach historycznych, m.in. w wydawanym przez Polską Akademię Nauk "Odrodzeniu i Reformacji w Polsce" oraz w "Krakowskim Roczniku Archiwalnym", "Białoruskich Zeszytach Historycznych" i "Wschodnim Roczniku Humanistycznym"). Autor artykułów naukowych w renomowanej serii historycznej "Documenta Pragensia", wydawanej przez Uniwersytet Karola w Pradze i Archiwum Państwowe w Pradze. Członek międzynarodowej Rady Redakcyjnej półrocznika naukowego "Communication Today" (Trnava, Republika Słowacka).
 
Autor licznych artykułów naukowych (w publikacjach pokonferencyjnych) na temat public relations i samorządu. Książki: "Rzecznicy prasowi a public relations"(red. wspólnie z J. Legomską), "Rzecznictwo prasowe. Teoria - praktyka - konteksty" (redakcja wspólnie ze Zbigniewem Widerą), "Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnej regionów" (red. wspólnie z Z. Widerą)) oraz "Literatura, propaganda, służba. Ludzie pióra w otoczeniu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku" (autor). Niebawem ukażą się książki autorskie: "Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów" (Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków) oraz "Między improwizacją a strategią. Samorządowa kampania wyborcza w roku 2010". W przygotowaniu książki na temat historii prasy gospodarczej w Polsce oraz mediów polskiej diaspory w krajach dawnego Związku Radzieckiego.
 
Uczestnik licznych konferencji naukowych - ogólnopolskich i międzynarodowych (politologicznych, medioznawczych, samorządowych, historycznych oraz z zakresu public relations). Jest zapraszany z wykładami jako ekspert w dziedzinie promocji jednostek samorządu terytorialnego, m.in. podczas ogólnopolskich konferencji nt. "PR w samorządzie" w Kraśniku). Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie samorządowe (jako radny, przewodniczący komisji, członek zarządu miasta, naczelnik, instruktor w samorządowych instytucjach kultury, pełnomocnik ds. polityki informacyjnej, rzecznik prasowy, redaktor naczelny czasopisma samorządowego). Przez kilka lat pracował jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej (m.in. stała współpraca z „Gazetą Wyborczą”). Organizuje bądź współorganizuje rocznie przynajmniej dwie konferencje naukowe. Pomysłodawca i dyrektor organizacyjny cyklu konferencji "Rzecznicy prasowi a public relations. Forum teorii i praktyki" oraz studenckiego seminarium naukowego nt. "Shockvertising".
 
Od 2005 do 2009 roku adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w latach 2008-2011 adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, od 2009 do 2011 roku adiunkt i profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Aktualnie profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Samodzielnego Zakładu Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Stale współpracuje z Uniwersytetem Śląskim (wykłady i ćwiczenia na Wydziale Filologicznym, współpraca z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego). Sześciokrotny stypendysta programu ERASMUS-LLP, wykładowca na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Republika Słowacka). 
 
Doradca polityczny, autor kampanii wyborczych polityków (w tym samorządowych) i ugrupowań (ogólnopolskich i lokalnych) zarówno z lewej jak i prawej strony sceny politycznej. Od zawsze bezpartyjny.
 
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" przez Ministra Kultury i Sztuki. Laureat ogólnopolskich festiwali muzycznych, m. in. finalista Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, zwycięzca Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, finalista festiwali PIOSTUR w Andrychowie, ŁYKEND we Wrocławiu, ARSENAŁ ARTYSTYCZNY WOJSKA POLSKIEGO w Gdyni, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej "KWIATY NA KAMIENIACH" i Festiwalu Piosenki w Wołosatem. Brązowy medalista Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Tenisie Stołowym, brązowy medalista Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych i Radnych w Tenisie Stołowym, wicemistrz Powiatu Będzińskiego w Tenisie Stołowym, wicemistrz Uniwersytetu Ślaskiego w tenisie stołowym, mistrz (w grze podwójnej) i wicemistrz (w grze pojedynczej) Mistrzostw Śląska Dziennikarzy w tenisie stołowym, medalista licznych turniejów organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i Śląski Związek Tenisa Stołowego. Akademicki Mistrz Słowacji w golfie (2012). Żona Anna (germanistka, nauczycielka języka niemieckiego w LO) i dwie córeczki (bliźniaczki – Kasia i Natalia, ur. w 2003 r.). Zainteresowania: instrumentalistyka (gitara klasyczna, trąbka, akordeon, keyboard), motocykle (jeździ Yamahą Virago 1100), tenis stołowy, squash, bowling, golf i scrabble. Ukochane miejsca w Polsce - Bieszczady i Lublin, w Europie - Wenecja, hrabstwo Yorkshire, Praga i cała SŁOWACJA.
 
Więcej na stronie: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/kgajdka/Strony/default.aspx
 
 
 
 
Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63