ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
prof. nadzw. dr hab.

Marcin Szewczyk

Językoznawca, medioznawca, europeista, romolog, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (UMK), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UŁ), absolwent kulturoznawstwa, ze specjalizacją filmoznawstwo (UŁ). 
 
Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Team Europe. Stypendysta Jean Monnet Doctoral Grant. Założyciel i opiekun Koła Naukowego Antropologii Kultury i Filmoznawczego Koła Naukowego  WSIiZ. Redaktor naczelny Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK WSIZ i recenzent „Studia Romologica”. Lider ścieżki „Podstawy krytycznego myślenia” Rzeszowskiej Akademii Inspiracji.  Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu europeistyki, filologii, medioznawstwa, romologii, i kultury. Prowadzi blog naukowy „Nie pa Rromanes ale o Romach”.
Zdominowany przez zgłębianie pragmatycznych relacji językowych, krytyczny odbiór dostrzeganego we wszystkim dyskursu i wiarę w praktyczny wymiar trzeciego sensu Rolanda Barthes’a.
Zawodowo związany z działaniami wydawniczymi, informacją europejską i praktyką stosunków międzynarodowych. Koordynator i ekspert w kilkudziesięciu projektach Komisji Europejskiej i polskiego rządu.

Curler, longboardzista, miejski rowerzysta, nie potrafi się oprzeć swojemu gotowaniu, górom, podróżowaniu po Europie Wschodniej i temu co piękne. Zwolennik metody "na trzmiela" i życiowej maksymy Felicjana Dulskiego . Od lat rozerwany pomiędzy Rzeszowem (Heimat) i Łodzią (Fatherland). 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63