ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
mgr

Oksana Banias

Pełnomocnik Prorektora ds. nauczania ds. adaptacji studentów ze Wschodu. Na co dzień pracuje w Katedrze Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Dodatkowo jest współopiekunem Koła Naukowego Nowe Media.

Od listopada 2015 roku do października 2016 roku odbywała staż w katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, a od marca 2016 roku do października 2016 r. - także w Biurze Prasowym WSIiZ.

Podczas studiów była liderem Dziennikarskiego Koła Naukowego „Żurnal” (obecnego Koła Naukowego Nowe Media), aktywnym członkiem redakcji czasopisma studenckiego „Pressja” (obecne Intro Media) — redakcja polska i ukraińska. Dodatkowo udzielała się w Filmoznawczym Kole Naukowym, Fotograficznym Kole Naukowym  „Diafragma”, Kole Naukowym  „Antropologii Kultury” .

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63