ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
mgr

Róża Klimczak

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Filologia polska - spec. dziennikarstwo (studia I stopnia) oraz edytorstwo (studia II stopnia). Obecnie studentka studiów III stopnia z dziedziny językoznawstwa (UR). Zainteresowania naukowe: współczesna polszczyzna, język reklamy, język mediów. Z Katedrą Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej związana od 2016 r. 

 

 

 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63