ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
prof. nadzw. dr hab.

Sławomir Gawroński

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów. 
 
2015 - stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Pozabiznesowe obszary wykorzystania komunikacji marketingowej w warunkach polskich. Wybrane aspekty.
2005 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy: Współpraca dziennikarzy i specjalistów public relations. Koncepcja rozwiązanie modelowego.
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy). 
 
Były dziennikarz radiowy i prasowy. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania komunikowania marketingowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Komunikacja Społeczna". Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych.
 

Więcej na stronie: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/sgawronski/Strony/default.aspx

 

 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63