ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
mgr

Sylwia Mazur

Absolwentka Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Ukończyła Akademię Młodych Dyplomatów na specjalności „Organizacje Międzynarodowe” oraz „The International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński, a także studia podyplomowe „Mechanizmy Zarządzania Strefą Euro”.  

 

Odbywała staże m.in. w Istambulskiej Komnacie Handlowej oraz Parlamencie Europejskim. W roku akademickim 2007/08 studiowała na Uniwersytecie Genueńskim w ramach programu Erazmus. Z Instytutem Badań nad Cywilizacjami związana od 2010 r.

 

 

 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63