ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63
prof.

Tomasz Goban-Klas

Ukończył w 1967 studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1991 obronił habilitację. W 1992 otrzymał tytuł profesorski. W latach 70. był stypendystą Sorbony i Uniwersytetu Stanforda.
 
W latach 1968–1972 pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, pełnił następnie funkcję sekretarza naukowego Ośrodka Badań Prasoznawczych. W pierwszej połowie lat 90. był profesorem w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademii Obrony Narodowej i na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych .
 
W latach 1992–1996 pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Od 2002 do 2003 sprawował urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
W maju 2003 został powołany przez Senat w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Podał się do dymisji w sierpniu 2004, motywując to względami zdrowotnymi i rodzinnymi. We wrześniu 2004 Senat przyjął jego rezygnację.
 
W 1986 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 2000 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63