ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63

Koło Nowe Media

https://knnowemedia.wordpress.com/

 

Koło Nowe Media (dawne Koło Naukowe „Żurnal”) powstało w kwietniu 2013 roku. W kole aktywnie działa 40 członków, głównie studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Opiekunami Koła Nowe Media są dr Anna Martens oraz mgr Oksana Banias. Obecnym liderem koła jest Juliia Mykhailiuk, studentka III roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Koło organizuje wiele wydarzeń: „IQ Day”, „Spotkanie z Kulturą Polską”, konkurs poezji „Poetic@”, flashmoby „Książka daje głos”, seminaria studenckie. Członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniach z zawodowymi dziennikarzami, różnorodnych warsztatach i konferencjach. Koło Nowe Media co kwartał otrzymuje nagrody Działu Nauki w rankingu kół naukowych, zajmując wysokie miejsca w rankingu. 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63