ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63

Koła naukowe/organizacje studenckie

Studenci kierunku dziennikarstwo mają szerokie możliwości rozwoju, ponieważ na Uczelni prężnie działa kilka kół naukowych i organizacji studenckich związanych z tym kierunkiem. Pomagają one w udoskonalaniu warsztatu, pozwalają pierwszy raz sprawdzić się w praktyce, wspierają rozwój naukowy i przygotowują do wykonywania zawodu.

 

 

 

 

 

Serwis kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA 227, tel: 17 866 12 97, 17 866 14 63